13.06.2018

Informacja o połączeniu spółek Integart Sp. z o.o. oraz Alma Trend Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o dokonanym właśnie połączeniu spółek INTEGART spółka z o. o. z siedzibą w Błoniu (dalej: Integart) oraz ALMA TREND spółka z o. o. z siedzibą Katowicach (dalej: Alma Trend).

Z dniem 5 czerwca 2018 roku obie spółki zostały połączone w jeden podmiot, działający pod nazwą INTEGART spółka z o. o. (połączenie nastąpiło na zasadzie przejęcia spółki ALMA TREND przez INTEGART). Jednocześnie utworzony został oddział połączonej spółki, działający pod nazwą: INTEGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ ALMA TREND Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH.

Połączenie spółek zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że spółka przejmująca tj. INTEGART przejęła z dniem 5 czerwca 2018 roku wszystkie należności i zobowiązania spółki przejmowanej, tj. ALMA TREND. Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań ALMA TREND.

Z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców KRS ( tj. 5 czerwca 2018r.), INTEGART stała się stroną wszystkich umów zawartych przez ALMA TREND w przeszłości, o ile obowiązują one nadal. Spółka przejmująca wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Nastąpiło to z mocy prawa, automatycznie, jako skutek wpisu w KRS połączenia spółek.

Liczymy, że połączenie spółek ALMA TREND i INTEGART będzie dla nas znaczącym impulsem rozwojowym. Połączona spółka umocni się na pozycji lidera na polskim rynku mediów do produkcji reklamy zewnętrznej i wewnętrznej. W związku z tym mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca z Państwa firmą stanie się jeszcze bardziej aktywna i owocna.

Licząc na jak najlepszą współpracę, pozostaję z szacunkiem,


Sławomir Kot-Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

INTEGART Sp. z o.o.


Nota prawna:

W dniu 14 maja 2018 r., Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek ALMA TREND sp. z o.o. z siedzibą Katowicach oraz INTEGART sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych [dalej „ksh”] podjęły zgodne uchwały o połączeniu (poprzez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, spółki pod firmą ALMA TREND spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Katowicach (40-669 Katowice, ul. Wojska Polskiego 2), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162198, posiadającą numer REGON: 003545177, NIP: 6340127843 [dalej: Spółka Przejmowana] przez spółkę pod firmą INTEGART spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, (55-330 Błonie), przy ul. Maszynowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493655, numer REGON: 022325890, NIP: 9131616456 [dalej: Spółka Przejmująca]. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dokonane zostało na podstawie i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, który uzgodniony został pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przyjęty i podpisany w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

W dniu 5 czerwca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w sposób określony w art. 515 § 1 ksh, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. Połączenie odbyło się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, z uwzględnieniem uproszczenia procedury w myśl art. 516 § 6 ksh. Połączenie spółek nastąpiło w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmująca Spółki Przejmowanej, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Spółka Przejmująca przejęła z mocy prawa wszystkie należności i zobowiązania Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym, z dniem 5 czerwca 2018 roku nastąpiło również rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

 
Pismo - Informacja o połączeniu spółek
 

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis www.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.